ข่าวทั่วไป/คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร่วมแสดงความยินดี กับ รองศาสตราจารย์นายแพทย์ กำจร ตติยกวี ในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

 
  

ดร.เอกอนันต์ สมบัติสกุลกิจ อธิการบดี 

 ผศ.ดร.สุรเดช ไสยกิจ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป  

 ดร.วิเชียร รู้ยืนยง รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ

 ดร.วิไล อึงพินิจพงศ์ ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร่วมแสดงความยินดี กับ รองศาสตราจารย์นายแพทย์ กำจร ตติยกวี ในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ณ อาคารราชวัลลภ กระทรวงศึกษาธิการ

 เมื่อวันที่ 12 พฤษาคม 2558

อ่าน : 1,257ข่าวจาก : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ วันที่ : 2020-08-13 04:16:24

Link อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง