ข่าวทั่วไป/คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร่วมแสดงความยินดี กับ รองศาสตราจารย์ ดร.พินิติ รตะนานุกูล ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา

 
 ดร.เอกอนันต์ สมบัติสกุลกิจ อธิการบดี  

ผศ.ดร.สุรเดช ไสยกิจ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป 

ดร.วิเชียร รู้ยืนยง รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ 

ดร.วิไล อึงพินิจพงศ์ ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร่วมแสดงความยินดี กับ รองศาสตราจารย์ ดร.พินิติ รตะนานุกูล ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา ณ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

 เมื่อวันที่ 12 พฤษาคม 2558

อ่าน : 1,690ข่าวจาก : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ วันที่ : 2020-08-14 02:53:14

Link อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง