ข่าวทั่วไป/ชาวมหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้รวบรวมน้ำใจส่งให้ชาวเนปาล

 
   แผ่นดินไหวครั้งใหญ่ที่ประเทศเนปาลเมื่อวันที่ 25 เมษายน เป็นการสูญเสียครั้งใหญ่อีกครั้งที่เกิดขึ้นบนโลกใบนี้ ชาวเนปาลจำนวนมากต้องไร้ที่อยู่อาศัย ขาดแคลนอาหาร

ยารักษาโรคและสิ่งจำเป็นในการดำรงชีวิต

    เราชาวมหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้รวบรวมน้ำใจส่งให้ชาวเนปาล

ผ่านศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดขอนแก่น

โดย นายธีรยุทธ์  จันทร์ดิษฐวงษ์ หัวหน้า สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดขอนแก่น

รับมอบน้ำใจจากชาวมหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

โดย ดร.วิเชียร รู้ยืนยง รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ 

       ดร. วานิช  ประเสริฐพร ผู้อำนวยการสำนักกิจการพิเศษ  เป็นตัวแทนมอบ

 

อ่าน : 2,332ข่าวจาก : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ วันที่ : 2021-05-13 00:26:39

Link อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง