ข่าวสำหรับบุคลากร/เรียนบุคลากรทุกท่าน ลงทะเบียนเพื่อขอรับ User Name และ Password ในการเข้าใช้งาน Internet

 
 เรียนบุคลากรทุกท่าน ลงทะเบียนเพื่อขอรับ User Name และ Password ในการเข้าใช้งาน Internet ภายในมหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยการเข้าไปที่อีเมล์มหาวิทยาลัยของท่าน @neu.ac.th และลงทะเบียนผ่านแบบฟอร์ม Online ที่ทางสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศส่งอีเมล์ถึงท่าน


รายชื่อบุคลากรที่ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว

รายชื่อบุคลากรที่ยังยังไม่ลงทะเบียน
อ่าน : 2,803ข่าวจาก : สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ วันที่ : 2020-12-02 13:56:06

Link อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง