ข่าวทั่วไป/ นักศึกษาคณะนิติศาสตร์ ได้รับรางวัลชมเชย ในการแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ

 
  

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย ร่วมกับศูนย์อาเซียน มหาวิทยาลัยขอนแก่น และมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตหนองคาย จัดโครงการแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษในที่ชุมชนในหัวข้อเกี่ยวกับอาเซียนปี 2558 (ASEAN English Public Speaking Contest 2015) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการส่งเสริมทักษะทางภาษาอังกฤษของผู้เรียนในระดับอุดมศึกษา ในหัวข้อ “Thai Identity in Cultural Diversity of ASEAN” ชิงรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 เงินรางวัล 5,000 บาท อันดับที่ 2 เงินรางวัล 3,000 บาท และอันดับที่ 3 เงินรางวัล 1,500 บาท โดยมีกำหนดการแข่งขันในวันศุกร์ที่  4 กันยายน พ.ศ. 2558 เวลา 08.30 – 16.00 น. ณ ห้องประชุม 2217 อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย

 

ทั้งนี้ นายโอฬาร สอนพันละ นักศึกษาคณะนิติศาสตร์ ปี3 ได้รับรางวัลชมเชย (ได้รับเงินรางวัล 1,000บาท) จากผู้เข้าแข่งขันจากสถาบันต่างๆ จำนวน 16คน โดยมีอาจารย์หทัยวรรณ ธัญญพาณิชย์ อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์เป็นผู้ควบคุมทีม

อ่าน : 2,721ข่าวจาก : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ วันที่ : 2020-12-02 13:59:48

Link อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง