ข่าวทั่วไป/มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร่วมปั่นเพื่อพ่อ BIKE FOR DAD

 
       มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร่วมกิจกรรม "ปั่นเพื่อพ่อ BIKE FOR DAD" จังหวัดขอนแก่น ในวันที่ 11 ธันวาคม 2558 นำโดยดร.เอกอนันต์ สมบัติสกุลกิจ อธิการบดี พร้อมคณะอาจารย์ และบุคลากร เพื่อเฉลิมพระเกียรติในโอกาสคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 88 พรรษา วันที่ 5 ธันวาคม 2558 โดยใช้ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น เป็นจุดสตาร์ท และจุดสิ้นสุด รวมระยะทางทั้งสิ้น 29 กิโลเมตร โดยผ่านเส้นทาง 1.ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น 2.คริสตจักรขอนแก่น 3.ศาลหลักเมืองขอนแก่น 4.ประตูเมือง 5.โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 6.สนามกีฬากลาง จ.ขอนแก่น 7.วัดหนองแวง พระอารามหลวง 8.บึงแก่นนคร (จุดพักที่ 1) 9.องค์พระโพธิสัตว์กวนอิม 10.ศาลเจ้าปิงเถ่ากง-ม่า 11.ศาลเจ้าครูปู่เย็น 12.อนุสาวรีย์ พระนครศรีบริรัก 13.วัดศรีจันทร์ 14.โรงพยาบาลขอนแก่น 15.บึงทุ่งสร้าง (จุดพักที่ 2) 16.บ้านพักรับรองจอมพลสฤดิ์ ธนะรัชต์ 17.จวนผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น 18.พิพิธภัณฑ์สถานขอนแก่น ซึ่งจำนวนยอดผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีมากกว่า 10,000 คน

อ่าน : 9,403ข่าวจาก : สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ วันที่ : 2020-12-02 13:55:01

Link อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง