ข่าวทั่วไป/มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้ผ่านการรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา

 
 มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้ผ่านการรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา จากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ)
อ่าน : 2,327ข่าวจาก : วันที่ : 2021-05-13 00:20:26

Link อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง