ข่าวทั่วไป/ขอเชิญคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ร่วมกิจกรรม รวมพลังแห่งความภักดี

 
            

          ขอเชิญผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรม "รวมพลังแห่งความภักดี"
เพื่อประกาศความจงรักภักดี และเพื่อร่วมรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพปีที่ 89 โดยกำหนดให้สถาบันการศึกษาจัดกิจกรรมขึ้นโดย
พร้อมเพรียงกัน ในวันอังคารที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

 

กำหนดการ
กิจกรรม "รวมพลังความภักดี"
วันอังคารที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559
ณ หน้าตึกสำนักอธิการบดี มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

 

กิจกรรมทำดีด้วยวาจา


     เวลา
     07.30 น.                       - ผู้บริหาร คณาจารย์ และนักศึกษา พร้อมกันหน้าตึกสำนักอธิการบดี


     07.45 น.                       - ผู้เข้าร่วมพิธีเตรียมพร้อม


     08.00 น.                       - ร้องเพลงชาติ พร้อมกันทั่วประเทศ


                                        - ประธานในพิธี กล่าวนำปฏิญาณตนเพื่อชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์
                                             เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์


                                        - ผู้เข้าร่วมพิธีร้องเพลงร่วมกัน
                                             (1) เพลงพ่อแห่งแผ่นดิน
                                             (2) เพลงสรรเสริญพระบารมี


                                        - ประธาน และผู้เข้าร่วมพิธีถวายความเคารพ


                                               เสร็จพิธี

อ่าน : 1,624ข่าวจาก : สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ วันที่ : 2021-05-12 23:52:35

Link อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง