ข่าวทั่วไป/โครงการ Pure Love รักบริสุทธิ์ หยุดปัญหา พัฒนาสังคม

 
  

               วันอังคารที่ 22 พฤศจิกายน 2559 ดร.เอกอนันต์ สมบัติสกุลกิจ อธิการบดีมหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รับโล่ประกาศเกียรติคุณ ในโครงการ "Pure Love รักบริสุทธิ์ หยุดปัญหา พัฒนาสังคม" ซึ่งได้จัดขึ้นโดยมูลนิธิสหพันธ์สันติภาพสากล (ประเทศไทย) และสหพันธ์เยาวชนคนหนุ่มสาวเพื่อสันติภาพโลก (ประเทศไทย) ร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 25 จังหวัดขอนแก่น และมหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแก่น ณ หอประชุมใหญ่มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยมี ผู้บริหารสถานศึกษา ครู อาจารย์ นักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมกว่า 1,500 คน

 

 

               วัตถุประสงค์เพื่อปลูกฝังความกตัญญูและความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ในเยาวชน ส่งเสริมคุณค่าครอบครัวที่อบอุ่นเข้มแข็ง โดยเตรียมคนหนุ่มสาวให้รักษาความบริสุทธิ์ก่อนแต่งงาน เพื่อลดปัญหาท้องในวัยเรียนและยาเสพติดของเยาวชนในปัจจุบัน สร้างผู้นำการเปลี่ยนแปลงโดยเยาวชนรุ่นใหม่ ในการมีส่วนร่วมพัฒนาชุมชน สังคมและประเทศชาติ เพื่อขับเคลื่อนนโยบายด้านการพัฒนาเยาวชนตามแนวทางโครงการอย่างเป็นรูปธรรม

 

               โครงการนี้จัดในพื้นที่นำร่อง 12 จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพมหานคร, เชียงใหม่, เชียงราย, สงขลา, สุรินทร์, อุบลราชธานี, บุรีรัมย์, สกลนคร, กาฬสินธุ์, มหาสารคาม, นครราชสีมา และขอนแก่น

 

 

คลิกดูภาพกิจกรรม http://gallery.neu.ac.th/view.php?g=3035  

 

 

 

อ่าน : 1,784ข่าวจาก : สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ วันที่ : 2021-05-13 00:51:45

Link อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง