ข่าวทั่วไป/ขอแสดงความยินดี กับนักศึกษาสาขาวิชาการตลาด มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับภูมิภาค

 
  

         ขอแสดงความยินดี กับนักศึกษาสาขาวิชาการตลาด มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับจังหวัด ในปี 2559 และได้รับรางวัลชนะเลิศ  ระดับภูมิภาค ในปี 2560 จากตัวแทนทีมนักศึกษาทั้งหมด ที่เข้าร่วมแข่งขัน จากภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  จำนวนรวมทั้งสิ้น 15 ทีมในโครงการ Marketing Plan Contest โครงการ 9 by A.P.Honda ประจำปีการศึกษา 2559 โดยทางมหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ส่งเข้าแข่งขัน 2 ทีม ตัวแทนจากสาขาวิชาการตลาดได้แก่ ทีม Mk Creative. ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับภูมิภาค และทีม The Diamond Light ได้รับรางวัลชมเชย

 

ส่วนทีม MK Creative. ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับภูมิภาคนั้น จะได้เป็นตัวแทนของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
เข้าแข่งขันในระดับประเทศต่อไป ในงาน Bangkok International Motor Show 2017

 


รายชื่อนักศึกษา ทีม Mk Creative. ได้รับรางวัลชนะเลิศ ระดับภูมิภาค
ได้แก่
1. นายพิเชษฐ์  มะโนชัย
2. นายไชยวัฒน์ พิธีรัตนานนท์
3. นายเฉลิมพล สุขแก้ว
4. นางสาวสุชานันท์ ทองผนึก
5. นางสาวศศิธร กันสีชา

 

 

รายชื่อนักศึกษา ทีม The Diamond Light ได้รับรางวัลชมเชย
ได้แก่
1. นางสาวกฤตยา สุตมาตย์
2. นางสาวการะเกษ บัวบาน
3. นางสาวนัณธรารัตน์ สมควร
4. นายศุภมงคล เรืองเจริญรัตน์
5. นายสุรธรรม เดชจังหรีด
6. นางสาวอัญชลี แสนโคตร

อ่าน : 4,258ข่าวจาก : สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ วันที่ : 2021-05-13 00:17:32

Link อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง