ข่าวทั่วไป/ขอเชิญชวนนิสิตนักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันโต้วาทีสิทธิมนุษยชน ภาษาอังกฤษระดับอุดมศึกษา

 
 



 

 

         คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ร่วมกับกรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ และผู้แทนไทยในคณะกรรมาธิการระหว่างรัฐบาลอาเซียนว่าด้วยสิทธิมนุษยชน

 

        ขอเชิญชวนนิสิต นักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันโต้วาทีสิทธิมนุษยชน ภาษาอังกฤษระดับอุดมศึกษา ชิงชนะเลิศ

เป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมการแข่งขันโต้วาทีสิทธิมนุษยชนระดับเยาวชนในประชาคมอาเซียน ประจำปี 2560

ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รับสมัครตั้งแต่วันนี้ - 21 กรกฎาคม 2560

 

 

 

รายละเอียดเพิ่มเติม และดาวน์โหลดใบสมัคร  

อ่าน : 1,374ข่าวจาก : สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ วันที่ : 2021-05-13 00:21:17

Link อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง