ข่าวทั่วไป/ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต นายไตรภพ จันทร์เหลือง และนางสาวดลยาพร นามวงศ์ษา คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง

 
 ได้รับทุนการศึกษา 15,000บาทและโล่ประกาศเกียรติคุณ "ในการแข่งขันตอบปัญหากฎหมายเนื่องในโอกาสกรมพระธรรมนูญครบ 111 ปี" ณ กองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 1 มหาดเล็กรักษาพระองค์ กรุงเทพมหานคร ในวันพุธที่ 19 กรกฎาคม 2560 

ทั้งนี้ 
รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ มหาวิทยาลัยบูรพา
รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
รางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง มหาวิทยาลัยทักษิณ

 อ่าน : 1,920ข่าวจาก : สำนักวิทยบริการฯ วันที่ : 2020-08-13 04:22:34

Link อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง