ข่าวทั่วไป/ขอแสดงความยินดี กับนักศึกษาสาขา IT ได้รับทุนสนับสนุนการแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ แห่งประเทศไทย

 
  

 

 

   วันที่ 10 พฤศจิกายน 2560 นักศึกษาสาขา IT ได้รับทุนสนับสนุนการแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่ง

ประเทศไทย NSC 2018 ในหมวด 33 โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งานสำหรับสื่อสารระหว่างสรรพสิ่ง IOT

(Internet of Things) ในการแข่งขันพัฒนา โปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 20 (The Twentieth

National Software Contest : NSC 2018)

 

โดยมีตัวแทนนักศึกษาสาขา IT จากมหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จำนวน 2 กลุ่ม

 

กลุ่มที่ 1

การพัฒนาระบบแจ้งเตือนระดับน้ำท่วมด้วยเทคโนโลยีไอโอที IOT

(กรณีศึกษาชุมชนหน้ามหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ-บ้านกอก)

 

สมาชิกประกอบด้วย

1.นายเชาว์วิวัฒน์  จันทร์ประทัด

2.นายชัยมงคล  มีเกิด

3.นายกฤต  เหล่าทองสาร

อาจารย์วรินทร์  ไทยรักษ์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

 

กลุ่มที่ 2

การพัฒนาระบบบันทึกข้อมูลภาพ-ติดตามสัตว์ป่าสงวนและเฝ้าระวังการเกิด

ไฟป่าด้วยเทคโนโลยีไอโอที IOT (กรณีศึกษาเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูเขียว-ทุ่งกะมัง จังหวัดชัยภูมิ)

 

สมาชิกประกอบด้วย

1.นายธัมมี่  เด็ทท์มาร์

2.นายธนพล  ดอกไม้

3.นายสหรัฐ  คำน้ำแดง

อาจารย์วรินทร์  ไทยรักษ์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

 

 

อ่าน : 6,381ข่าวจาก : สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ วันที่ : 2021-05-13 01:01:24

Link อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง