ข่าวทั่วไป/ภาพกิจกรรม เปิดงานเทศกาลไหมสากล ประเพณีผูกเสี่ยวฯ ประจำปี 2560

 
  

        อธิการบดี ดร.เอกอนันต์ สมบัติสกุลกิจ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงานเทศกาลไหมสากล ประเพณีผูกเสี่ยว และงาน

กาชาดจังหวัดขอนแก่น  ประจำปี 2560  (International Silk Festival, Pook  Xiao Tradition,  and  Red Cross Fair

2017 Khon kaen)  เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2560   ซึ่งมหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร่วมกับวิทยาลัยเทคโน

โลยีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  จังหวัดขอนแก่น  ได้รับรางวัลชมเชย  ขบวนแห่งานเทศกาลไหมสากล  ประเพณีผูกเสี่ยว

และงานกาชาด จังหวัดขอนแก่น  ประจำปี 2560 โดยนายสมศักดิ์ จังตระกุล  ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น และประธาน

ในพิธี เป็นเกียรติมอบรางวัล

 

       งานเทศกาลไหมสากล ประเพณีผูกเสี่ยว และงานกาชาดจังหวัดขอนแก่น ประจำปี 2560 ได้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 29

พฤศจิกายน - 10 ธันวาคม 2560 ณ บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดขอนแก่น

 

 

คลิกดูอัลบัมภาพเปิดงานไหม 2560  

อ่าน : 2,034ข่าวจาก : สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ วันที่ : 2020-12-02 12:51:23

Link อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง