ข่าวทั่วไป/ม.ภาคฯ เดินหน้า มอบทางเลือกทางการศึกษาให้แก่เยาวชน 20 จังหวัดอีสาน

 
  

NORTHEASTERN UNIVERSITY  มหาวิทยาลัยชั้นนำในภูมิภาค

 

มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยชั้นนำในภูมิภาค สร้างทางเลือกการศึกษาให้นักเรียน ม.ปลาย ที่มีความฝันอยากเข้าเรียนในรั้วมหาวิทยาลัย พร้อมเปิดพื้นที่กว้างให้ผู้ที่มีความมุ่งมั่นศึกษาต่ออย่างมีคุณภาพในสาขาและวิชาที่ตัวเองต้องการ ภายใต้แนวคิด "อิสระทางการศึกษาที่เลือกเองได้ 100%" กับหลักสูตรที่ได้รับการรับรองอย่างมีคุณภาพ  อีกทั้งการมุ่งประชาสัมพันธ์เส้นทางการศึกษา และสร้างพันธมิตรที่เข้มแข็ง ไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนขนาดใหญ่-กลาง สถาบันกวดวิชา ใน จ.ขอนแก่นและรอบข้าง สถาบันบริการวิชาการชั้นนำในภูมิภาค  เพื่อทางเลือกที่ดีและเหมาะสมที่สุดต่อตัวนักเรียนที่จะเติบโตเป็นอนาคตที่มีคุณภาพต่อไป

 

 

ในยุคสมัยที่เปลี่ยนไป ตัวชี้วัดบางตัวอาจไม่ตอบโจทย์การทำงานได้จริง ไม่ต้องยื่นคะแนน GAT-PAT ไม่จำเป็นต้องมีคะแนน  O-net ไม่ใช้คะแนน 9 วิชาสามัญ ผู้เรียนสามารถสมัครเรียนและเลือกคณะสาขาที่สนใจได้ทันที  การเรียนที่ไม่จำกัดว่านักเรียนสายวิทย์ต้องเรียนวิชาด้านวิทย์  การเรียนที่ไม่ปิดกั้นเด็กสายศิลป์ภาษาที่อดีตถูกบีบด้วยคณะที่เปิดน้อย (เวลาเปลี่ยน คนเปลี่ยน ความสนใจก็ย่อมเปลี่ยน) มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เปิดโอกาสให้ทุกคนได้เลือกเรียนในแบบที่ตัวเองอยากเรียนอย่างไม่ปิดกั้น มาสร้างอนาคตที่ตัวเองกำหนดได้ 100% เพื่อความสำเร็จที่สมดั่งใจ หรือใครที่พลาดTCAS อย่าหมดหวัง! เพราะความคิดสร้างสรรค์ เราสร้างได้ทุกที่ เปิดใจกับสิ่งใหม่ เรียนรู้และก้าวไปในรั้วมหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

 

 

 

 

 

โดยในปีการศึกษา 2562 นี้ เปิดรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี  จำนวน  4  คณะ   ได้แก่

1.คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

1.1 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
• สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
• สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
• สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล

1.2 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
• เทคโนโลยีสารสนเทศ

2.คณะบริหารธุรกิจ

2.1 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
• สาขาวิชาการบัญชี
• สาขาวิชาการตลาด
• สาขาวิชาการเงิน
• สาขาวิชาการจัดการ
• สาขาวิชาการท่องเที่ยว
• สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
2.2 หลักสูตรบัญชีบัณฑิต

 

 

 

 

3.คณะศึกษาศาสตร์ 

หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต 

• สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 
• สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา

4.คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์

4.1 หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
• สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

4.2 หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต
• สาขาวิชาการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์

4.3 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
• สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

4.4 หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต


ปริญญาโท  เปิดรับจำนวน 3 คณะ 

1.คณะบริหารธุรกิจ  หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 

2. คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต

3.คณะศึกษาศาสตร์ หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต 
• สาขาการบริหารการศึกษา
• สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน

ประกาศนียบัตรบัณฑิต
• หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชีพครู

ปริญญาเอก 

1.คณะบริหารธุรกิจ หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต 

2. คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต

3. คณะศึกษาศาสตร์  หลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต 
• สาขาการบริหารการศึกษา

*โครงการเปิดหลักสูตรใหม่ พ.ศ.2562 

• สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน 

 

 

 

สมัครเรียนได้ที่ ตึกสำนักอธิการบดี
เวลา 08.30 - 16.30น. (วันอังคาร - อาทิตย์) หยุดทุกวันจันทร์
เอกสารการสมัครเรียน >> คลิก  
ลงทะเบียนสนใจเรียน >> คลิก 

อ่าน : 1,564ข่าวจาก : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ วันที่ : 2021-05-13 00:52:21

Link อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง