ข่าวทั่วไป/ม.ภาคฯ ร่วมโครงการค้นหาสุดยอดโปรแกรมเมอร์ของประเทศไทย

 
  

นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รับทุนสนับสนุนการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ภายใต้โครงการ  "การแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 21 (NSC 2019)

 

 

 

             เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2562 ศูนย์ประสานงานภูมิภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือร่วมกับเนคเทค จัดพิธีมอบทุนสนับสนุนการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ภายใต้โครงการ  "การแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 21 (NSC 2019)   ณ อาคารอำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (จังหวัดขอนแก่น)  โดย ผศ.ดร. ธีรวัฒน์ เหลานภกุล ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายวิชาการ อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  คุณพีรนันท์ กาญจนาศรีสุนทร ผู้จัดการงานพัฒนากำลังคนด้านอิเล็กทรอนิกส์และสารสนเทศ ฝ่ายบริหารโครงสร้างพื้นฐาน ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ และนางสาวอรพรรณ สุวรรณวิจิตร ผู้จัดการฝ่ายออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ ให้เกียรติมอบทุนสำหรับผู้พัฒนาโครงการ

 

 

          ทั้งนี้  มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ได้เสนอทีมพัฒนาและโครงการเพื่อขอรับทุน   ชื่อโครงการ  (ภาษาไทย)  การพัฒนาระบบสมาร์ทอควาโปนิกส์  (ภาษาอังกฤษ)   A Development of Smart Aquaponics System  ประเภทโปรแกรมที่เสนอ หัวข้อพิเศษ หมวด 33 โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งานสำหรับสื่อสารระหว่างสรรพสิ่ง (Internet of Things)

 

        ทีมพัฒนา

 

นายชัยมงคล มีเกิด             สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ     คณะวิศวกรรมศาสตร์

นายฐาปนา เสนาราช          สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ     คณะวิศวกรรมศาสตร์

นางสาวณัฐวดี ศรีหาตา        สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ     คณะวิศวกรรมศาสตร์

         

             อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ : อาจารย์วรินทร์ ไทยรักษ์

 

 

 

          ซึ่งโครงการนี้ เป็นโครงการที่เปิดโอกาสให้ นักเรียน นิสิต นักศึกษา ที่มีความสามารถในการพัฒนาซอฟต์แวร์ เข้าร่วมแสดงความสามารถ ทีมละไม่เกิน 3 คน พร้อมสมัครขอทุนสนับสนุนพัฒนาผลงานเพื่อสรรหาสุดยอดโปรแกรมเมอร์ของประเทศไทย ชิงถ้วยรางวัลพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

 

อ่าน : 4,417ข่าวจาก : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ วันที่ : 2021-05-12 23:27:12

Link อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง