ข่าวทั่วไป/ด่วน! ยื่นเอกสารขอสำเร็จการศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2561

 
            

                     ด้วยมหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ประกาศ "เรื่องยื่นเอกสารขอสำเร็จการศึกษา  ภาคเรียนที่ 2/2561"  โดยให้นักศึกษาที่มีความประสงค์ยื่นเอกสารขอสำเร็จการศึกษา ประจำภาคเรียนที่ ภาคเรียนที่ 2/2561  (คาดว่าจะจบการศึกษา)  สามารถดำเนินการยื่นเอกสารได้  ภายในวันที่ 12 – 26 มีนาคม พ.ศ.2562  โดยสามารถยื่นเอกสารและชำระเงินได้ที่ฝ่ายการเงิน 

 


อ่านรายละเอียดทั้งหมด 

อ่าน : 960ข่าวจาก : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ วันที่ : 2020-12-02 13:40:04

Link อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง