ข่าวทั่วไป/มูลนิธิราชประชานุเคราะห์มอบ ทุนพระราชทานเพื่อการศึกษาสงเคราะห์ ปี 61

 
  

 

 

             เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2562  เวลา 13.00  น. ที่ห้องประชุมชั้น 3 อาคาร5 ชั้น 7  มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  นายสุเทพ มณีโชติ  รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น  ได้เป็นประธานมอบทุนการศึกษาพระราชทานการศึกษาสงเคราะห์ ต่อเนื่องประจำปี 2561  จำนวน 18 ราย  โดยมี ดร.เอกอนันต์ สมบัติสกุลกิจ อธิการบดี เป็นผู้กล่าวต้อนรับ  พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร อาจารย์  นักศึกษา มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ข้าราชการ  กรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์  เข้าร่วมในพิธีมอบทุนในครั้งนี้  โดยรองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นได้กล่าวว่า อยากให้นักศึกษาที่ได้รับทุนทุกคนรักษาความดี ให้เหมือนเกลือรักษาความเค็ม และปฏิบัติตนให้สมกับที่เป็นนักศึกษาทุนการศึกษาพระราชทานการศึกษาสงเคราะห์ครั้งนี้  

 

 

 

 

 

            ปัจจุบัน มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีนักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่และได้รับทุนพระราชทานศึกษาสงเคราะห์โดยเสด็จพระราชกุศล ของมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์  จำนวน  14  ราย  ทุนละ 30,000 บาทต่อปีการศึกษา  ได้แก่  

 

 

1.นายไพศาล เทิดทูนคีรี   นักศึกษาปริญญาตรี ชั้น ปีที่ 1 

2.นางสาวอรพรรณ  จันทะพรม นักศึกษาปริญญาตรี ชั้น ปีที่ 1

3.นางสาวรำพร  จันทะวงค์  นักศึกษาปริญญาตรี ชั้น ปีที่ 2 

4.นางสาววิไลพร  รอดแก้ว นักศึกษาปริญญาตรี ชั้น ปีที่ 2 

5.นายสุขสันต์  ยะประพันธ์  นักศึกษาปริญญาตรี ชั้น ปีที่ 2 

6.นางสาวจุฑาภรณ์  เฟื่องฟู นักศึกษาปริญญาตรี ชั้น ปีที่ 3  

7.นางสาวนวลจันทร์ แสงกล้า  นักศึกษาปริญญาตรี ชั้น ปีที่ 3 

8.นางสาวทิราวรรณ  หมั่นจินดา นักศึกษาปริญญาตรี ชั้น ปีที่ 3 

9.นางสาววารีรัตน์  พินิจมนตรี  นักศึกษาปริญญาตรี ชั้น ปีที่ 3 

10. นางสาวอรุณวดี  จุลศรี  นักศึกษาปริญญาตรี ชั้น ปีที่ 3 

11.นางสาวอารยา  ฉายาพัฒน์  นักศึกษาปริญญาตรี ชั้น ปีที่ 3

12.นางสาวจิราภรณ์  ชมจุมจัง  นักศึกษาปริญญาตรี ชั้น ปีที่ 4 

13.นางสาวเจนจิรา  ลือชาโคตร  นักศึกษาปริญญาตรี ชั้น ปีที่ 4 

14.นางสาวศุภัสสร  ชัยภูมิ  นักศึกษาปริญญาตรี ชั้น ปีที่ 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อ่าน : 1,305ข่าวจาก : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ วันที่ : 2020-12-02 13:57:15

Link อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง