ข่าวทั่วไป/การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 6 (NEUNIC 2019)

 
  

 

การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 6

เรื่อง นวัตกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมสู่ความยั่งยืน

 

The 6 th NEU National and International Conference 2019 (NEUNIC 2019)

“Educational Innovation for Sustainable Society Development”

 

 

วันเสาร์ที่ 20 กรกฎาคม 2562

ณ หอประชุมประภากรคอนเวนชั่นฮอลล์ มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

 

 

 

 

ลงทะเบียนคลิกที่นี่   

 

อ่าน : 11,445ข่าวจาก : -- - วันที่ : 2020-12-02 13:47:59

Link อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง