ข่าวทั่วไป/วิศวะฯ ม.ภาค จัดชิงแชมป์หุ่นยนต์วิ่งตามเส้นจ้าวแห่งความเร็ว ครั้งที่ 2 โชว์ศักยภาพเยาวชนอีสาน

 
  

                      เมื่อวันที่ 11 - 12 กรกฎาคม 2562   ดร.เอกอนันต์ สมบัติสกุลกิจ อธิการบดีมหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นประธานในพิธีเปิด “การแข่งขันหุ่นยนต์วิ่งตามเส้นจ้าวแห่งความเร็ว ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562” ซึ่งจัดขึ้นโดย คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ณ หอประชุมประภากรคอนเวนชั่นฮอลล์ มหาวิทยาลัยภาคตะวันอกเฉียงเหนือ มีทีมเข้าร่วมการแข่งขัน กว่า 80 ทีม 

 

                    ซึ่งการแข่งขันในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อค้นหาสถานศึกษาที่มีความเป็นเลิศทางด้านเทคโนโลยีหุ่นยนต์วิ่งตามเส้นจ้าวแห่งความเร็ว ตลอดจนฝึกฝนทักษะการคิด การแก้ไขปัญหาและพัฒนาการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับควบคุมการเคลื่อนที่ของหุ่นยนต์วิ่งตามเส้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ  โดยมีเกมการแข่งขันรวมกันทุกระดับ ทั้งผู้ที่ศึกษาในระดับประถมศึกษาตอนปลาย และมัธยนศึกษาตอนต้น ทุกระดับชั้น  มัธยมศึกษาตอนปลาย และอาชีวะศึกษาทุกระดับชั้น ซึ่งแต่ละทีมต้องอยู่ในสถาบันเดียวกัน  ผู้ชนะเลิศในการแข่งขันจะได้รับรางวัลชนะเลิศ รางวัลละ  10,000 บาท รองชนะเลิศอันดับ 1 รางวัลละ 5,000 บาท รองชนะเลิศอันดับ 2 รางวัลละ 3,000 บาท รองชนะเลิศอันดับ 3 รางวัลละ 2,000 บาท รางวัลความคิดสร้างสรรค์ รางวัลละ 1,000 บาท รางวัลขวัญใจทีมแข่ง รางวัลละ 1,000 บาท และรางวัลชมเชย 6 รางวัล รางวัลละ 500 บาท   

 

                ซึ่งรางวัลชนะเลิศ  ได้แก่  ทีม Rk.Robot 3 โรงเรียนร่องคำ จ.กาฬสินธุ์  รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ ทีมทับทิม B โรงเรียนมัธยมทับทิมสยาม 04 ในพระอุปถัมภ์ จ.สุรินทร์ รองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ ทีมทับทิม C โรงเรียนมัธยมทับทิมสยาม 04 ในพระอุปถัมภ์ จ.สุรินทร์   รองชนะเลิศอันดับ 3  ได้แก่ ทีมทับทิม A โรงเรียนมัธยมทับทิมสยาม 04 ในพระอุปถัมภ์ จ.สุรินทร์  รางวัลชมเชย 6 รางวัล ได้แก่ ทีม 1.Rk.Robot 3 จาก โรงเรียนร่องคำ จ.กาฬสินธุ์  2.ทีมทับทิม  D จากโรงเรียนมัธยมทับทิมสยาม ๐๔ ในพระอุปถัมภ์ จ.สุรินทร์  3.ทีม KKW โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน จ.ขอนแก่น 4. ทีม MORE RED TEMA 2 วิทยาลัยอาชีพบำเหน็จณรงค์ จ.ชัยภูมิ 5. ทีม ลูกโพธิทอง 1 โรงเรียนนาโพธิ์พิทยาคม จ.บุรีรัมย์  6.ทีมลูกนางฟ้า โรงเรียนกัลยาณวัตร จ.ขอนแก่น ส่วนรางวัลขวัญใจทีมแข่ง ได้แก่ ทีมจิ้งจกผงกหัว โรงเรียนยางตลาดวิทยาคม จ.กาฬสินธุ์  รางวัลความคิดสร้างสรรค์ ได้แก่ ทีมลูกโพธิ์ทอง โรงเรียนนาโพธิ์พิทยาคม จ.บุรีรัมย์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อ่าน : 1,462ข่าวจาก : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ วันที่ : 2021-05-13 00:34:43

Link อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง