ข่าวทั่วไป/ผู้ปกครองเชื่อมั่น ม.ภาค จัดอบรมรับน้องสร้างสรรค์

 
  

 

 

              สโมสรนักศึกษา ภายใต้การดูแลของ สำนักกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  จัดโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพพี่เลี้ยงนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562  โดยมุ่งเน้นที่กิจกรรมต้อนรับน้องใหม่และการประชุมเชียร์  ซึ่งประเพณีการรับน้อง หรือ กิจกรรมต้อนรับนักศึกษาใหม่ คือกิจกรรมที่นักศึกษารุ่นพี่ จัดขึ้นเพื่อต้อนรับรุ่นน้องที่เข้ารับการศึกษาใหม่ในปีนั้นๆ โดยมีเป้าหมายเพื่อให้รุ่นพี่และรุ่นน้องร่วมสถาบันได้ทำความรู้จักมากยิ่งขึ้น  ภายใต้การเคารพสิทธิ เสรีภาพและหลักความเสมอภาค ไม่มีความรุนแรงและห้ามละเมิดสิทธิส่วนบุคคลทั้งร่างกายและจิตใจ  ไม่ดื่มสุราและเสพของมึนเมาทุกชนิดในสถานศึกษา โดยมี ผศ.ดร.กนกอร บุญมี รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ  พร้อมให้นโยบายในการการรับน้องใหม่ให้เป็นไปตามนโยบายของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์  วิจัยและนวัตกรรม พร้อมด้วยว่าที่ร้อยตรี ดร.โกวิทย์ แสนพงษ์ ผู้อำนวยการสำนักกิจการนักศึกษา ให้แนวทางเกี่ยวกับการรับน้องที่สร้างสรรค์ ทั้งนี้ ผู้ปกครองสามารถมั่นใจได้ว่าทุกกิจกรรมที่นักศึกษามหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือจัดขึ้นต้อนรับน้องใหม่มีความปลอดภัยและไม่มีการใช้ความรุนแรงแน่นอน  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อ่าน : 1,331ข่าวจาก : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ วันที่ : 2021-05-13 01:14:48

Link อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง