ข่าวทั่วไป/กำหนดการ ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562

 
  

 

กำหนดการ "ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่"
วันอาทิตย์ที่ 21  กรกฎาคม 2562
ณ หอประชุมประภากรคอนเวนชั่นฮอลล์ มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

 

 
 เวลา
 
08.00 น.   - นักศึกษาใหม่ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน ณ หอประชุมประภากรคอนเวนชั่นฮอลล์
 
09.00 น.   - อาจารย์และ นศ.รุ่นพี่ นำน้อง นศ.ใหม่ เข้าห้องประชุมและให้นั่งตามที่นั่งที่ได้จัดไว้
      - พิธีกรกล่าวทักทาย นศ.ใหม่ และผู้เข้าร่วมงาน พร้อมแจ้งกำหนดการ,แนะนำสถานที่ และอื่นๆ 
      - เปิดวีดีทัศน์แนะนำมหาวิทยาลัย 
 
09.30 น. - อธิการบดีมหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประธานในพิธีเดินทาง มาถึงห้องประชุม
                 (เปิดเพลงมหาฤกษ์)
               - ประธานในพิธีเข้าประจำที่นั่ง
               - ขบวนเชิญตรามหาวิทยาลัย และตามด้วยสโมสรนักศึกษา
                (นักศึกษารุ่นพี่ร้องเพลงมาร์ชมหาวิทยาลัย)
 
10.09 น.  - พิธีเปิดงาน
               - ประธานในพิธี จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย ถวายความเคารพธงชาติ   พระบรมฉายาลักษณ์ และ                                                  ประจำแท่นรับคำกล่าวรายงาน
              -  ผู้อำนวยการสำนักกิจการนักศึกษากล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดงาน
              -  ประธานในพิธี กล่าวต้อนรับนักศึกษาใหม่
              -  การแสดงพิธีเปิด “การฟ้อน-รำประยุกต์ ต้อนรับนักศึกษาใหม่”
 
 
10.31 น.     - พิธีกรแนะนำผู้บริหาร NEU. และแนะนำหน่วยงาน
 
1. ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและบริการวิชาการ การเข้าร่วมเครือข่าย SUN Thailand และ เข้าร่วม UI GreenMetric
2. ผู้อำนวยการสำนักทรัพย์สินและพัฒนาอาคารสถานที่แนะนำสถานที่
3. ผู้อำนวยการสำนักทะเบียนและประมวลผลแนะนำการลงทะเบียน
4. ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศแนะนำการใช้ห้องสมุด
5. ผู้อำนวยการสำนักกิจการนักศึกษาแนะนำ เรื่อง กยศ. และการผ่อนผันทหาร และวินัยจราจร
 
 
11.00 น.    - การแสดงจากชมรมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
1. การแสดงเทียเลอร์กาด โชว์   1 ชุด
2. การแสดง NEU.  Drum Battle   2  ชุด
 
 
12.00 น.      - รับประทานอาหารกลางวัน  (รับข้าวกล่องที่คณะ)
13.00-16.00 น. - นักศึกษาใหม่แยกย้ายเข้าพบ อาจารย์ที่ปรึกษาแต่ละคณะ/สาขา    
 
 
********************************************************
 
กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

 

อ่าน : 2,803ข่าวจาก : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ วันที่ : 2020-12-02 13:05:58

Link อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง