ข่าวทั่วไป/พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2562

 
  

 

กำหนดการพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2562 

วันพฤหัสบดี ที่  15 สิงหาคม 2562

ณ หอประชุมประภากร คอนเวนชั่นฮอลล์ มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

 

……………………………………………………………

 

07.00 น.            นักศึกษาทุกคณะรวมกันที่ลานคุณธรรม หน้ามหาวิทยาลัย

07.45 น.            อธิการบดีและผู้บริหารถึงบริเวณพิธี พ่อพราหมณ์นำดำเนินพิธีการ

08.30 น.            อาจารย์และนักศึกษาเข้าห้องประชุมและให้นั่งตามที่นั่งที่ได้จัดไว้

09.30 น.            อธิการบดีมหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประธานในพิธีเดินทางมาถึงห้องประชุม

                        -  เปิดเพลงมหาฤกษ์

                        -  ประธานในพิธี นั่งประจำที่

                        -  ประธานในพิธี จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย ถวายความเคารพธงชาติ พระบรมฉายาลักษณ์   และกลับมานั่งประจำที่

                        - พระสงฆ์สวดเจริญพระพุทธมนต์ และเจิมหนังสือ

                        - พิธีกล่าวคำบูชาครู

                        - นักศึกษาทุกคนร้องเพลง พระคุณที่สาม โดยการนำของนักศึกษาทุนศิลปวัฒนธรรม

                        - นักศึกษาทุนศิลปวัฒนธรรมขับร้องเพลงประสานเสียงพร้อมดนตรีอองซอม

                        - ตัวแทนนักศึกษาขึ้นมอบพานดอกไม้ พานธูปเทียน และกระเช้าผลไม้ตามลำดับ

                           นักศึกษาปริญญาเอก,ปริญญาโท และป.บัณฑิต ขึ้นพร้อมกันเป็นชุดแรก ตามด้วย

คณะบริหารธุรกิจ, คณะสังคมศาสตร์, คณะวิศวกรรมศาสตร์ และคณะศึกษาศาสตร์

                        - พิธีกล่าวคำปฏิญาณตน นำกล่าวโดย นายรุ่งสุริยา   หมวดรัก นายกสโมสรนักศึกษา

                         - การแสดง ชุดบูชาครู จากนักศึกษาชมรมศิลปวัฒนธรรมและศาสนา 

- พิธีการมอบทุนการศึกษาประจำปีการศึกษา 2562

ประกอบด้วย

1.ทุนราชประชานุเคราะห์

2.ทุน NEU. Challenge

3.ทุนศูนย์ศิลปวัฒนธรรม

4.ทุนกีฬา

5.ทุนเรียนดี  

6.ทุนกิจกรรมดีเด่น

7.ทุนบุคลากรมหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

8.พิธีมอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติอาจารย์ดีเด่นประจำคณะต่างๆ ปีการศึกษา 2562

11.30 น.            การประกาศผลการประกวดพานในประเภทต่างๆ และมอบรางวัลให้แก่ผู้ชนะตามลำดับ

12.00 น.            กล่าวให้โอวาทนักศึกษา โดย ดร.เอกอนันต์   สมบัติสกุลกิจ อธิการบดีมหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

 

"ร่วมกันขับร้องบทเพลงสรรเสริญพระบารมี"

 

 

_________________________

 

 

**หมายเหตุ  กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

   การแต่งกาย

                        1. ผู้บริหาร คณาจารย์สวมชุดครุยวิทยฐานะ 

                        2. นักศึกษามหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือแต่งกายชุดนักศึกษาของมหาวิทยาลัย  

อ่าน : 1,698ข่าวจาก : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ วันที่ : 2021-05-12 23:29:39

Link อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง