ข่าวทั่วไป/กิจกรรมเดิน-วิ่งเพื่อสุขภาพและเต้นออกกำลังกาย ประจำปีการศึกษา 2562

 
  

 

กำหนดการ

กิจกรรมเดิน-วิ่งเพื่อสุขภาพและเต้นออกกำลังกาย ประจำปีการศึกษา 2562

วันอังคารที่  17  กันยายน  2562 

ณ มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

……………………………………………………………

 

  เวลา

06.00 น.                บุคลากร นักศึกษาทุกคณะ รวมกันที่ข้างสนามฟุตบอลหน้าอาคารจอดรถ

07.00 น.                พิธีเปิด กิจกรรมเดิน-วิ่งเพื่อสุขภาพและนันทนาการ ประจำปีการศึกษา 2562

                            - กิจกรรม เดิน-วิ่ง รอบมหาวิทยาลัย ตามเส้นทางที่กำหนด

08.00 น.               พร้อมกันที่อาคารส่งเสริมกีฬาและสุขภาพ และกิจกรรมการเต้นแอโรบิค

08.30 น.               ร่วมรับประทานอาหารเช้า (บุบเฟ่ต์) เสร็จสิ้นกิจกรรม

 

 

หมายเหตุ  1. การแต่งกาย กางเกงสำหรับออกกำลังกาย เสื้อโทนสีสุภาพ และรองเท้าผ้าใบหุ้มส้น

                    2. กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

 

อ่าน : 819ข่าวจาก : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ วันที่ : 2020-12-02 13:10:07

Link อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง