ข่าวทั่วไป/ม.ภาคฯ จัดเดิน-วิ่ง-เต้นออกกำลังกาย เพื่อสุขภาพ ประจำปี 62

 
  

 

            สำนักกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จัดกิจกรรม เดิน-วิ่ง-เต้นออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ  ประจำปี 2562   ณ ศูนย์ส่งเสริมกีฬาและสุขภาพ  มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

 

             เมื่อวันอังคารที่ 17 ก.ย.62  สำนักกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จัดกิจกรรม เดิน-วิ่ง-เต้นออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ ประจำปี 2562  ซึ่งกิจกรรมนี้เป็นส่วนหนึ่งในโครงการ  NEU วัยใส ห่างไกลปัญหายาเสพติด ประจำปี 2562”  เพื่อเป็นการส่งเสริมให้นักศึกษา บุคลากร ได้ใช้เวลาว่างในการออกกำลังกาย  เพื่อหลีกเลี่ยงและห่างไกลจากยาเสพติด ตลอดจนเครื่องดื่มแอลกอฮอลล์และการสูบบุหรี่ ในสถานศึกษา  ระยะทางในการเดิน - วิ่ง เริ่มจาก ศูนย์ส่งเสริมกีฬาและสุขภาพ มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือไปโดยรอบ ระยะทางรวม ประมาณ  1 .5 กิโลเมตร หลังจากเสร็จสิ้นกิจกรรมเดิน-วิ่ง จึงเป็นกิจกรรมเต้นเพื่อสุขภาพ เพื่อกระชับความสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษาแต่ละคณะ อาจารย์ และเจ้าหน้าที่  โดยได้รับเกียรติจาก  ผศ.ดร.กนกอร บุญมี รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เป็นประธานในการเปิดกิจกรรม  

 

 

 

 

 

 

อ่าน : 1,452ข่าวจาก : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ วันที่ : 2021-05-13 01:28:26

Link อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง