ข่าวทั่วไป/ม.ภาคฯ จัดปฐมนิเทศผู้กู้ยืมเงิน กยศ.- กรอ.ประจำปีการศึกษา 2562

 
              

 

            สำนักงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา  มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  (กยศ.มภน.) จัดกิจกรรม “ปฐมนิเทศผู้กู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ประจำปี 2562” เมื่อวันจันทร์ที่ 16 กันยายน 2562 ณ อาคาร 12 ห้อง 12203  มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.กนกอร บุญมี รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร เป็นประธานในการเปิดงาน

 

              ทั้งนี้  เพื่อเพิ่มโอกาสทางการศึกษาแก่นักศึกษาที่มีความประสงค์ศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ที่มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยให้กู้ยืมสำหรับเป็นค่าเล่าเรียน  ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการศึกษา  และค่าใช้จ่ายที่จำเป็นในการครองชีพระหว่างการศึกษา โดยมีว่าที่ร้อยตรี ดร.โกวิทย์ แสนพงษ์ ผู้อำนวยการสำนักกิจการนักศึกษา  เป็นวิทยากรให้ความรู้ ความเข้าใจแก่นักศึกษาที่กู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา  ตลอดจน ระเบียบ  ข้อบังคับ  คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์กู้ยืม  การจ่ายเงินคืนกองทุนฯ และเป็นการปฏิบัติงานตามระเบียบ  ข้อบังคับ  ตามที่สำนักงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษากำหนด อีกทั้งเซ็นสัญญากู้ยืมเงินเพื่อการศึกษาสำหรับผู้กู้รายใหม่เข้าศึกษาที่มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยมีนักศึกษาผู้กู้ยืมและผู้ปกครองเข้าร่วมงานกว่า 400 คน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อ่าน : 968ข่าวจาก : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ วันที่ : 2021-05-13 00:03:30

Link อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง