ข่าวทั่วไป/ตารางการจัดอบรมและจัดสอบวัดระดับภาษาอังกฤษตามเกณฑ์มาตรฐาน CEFR ตุลาคม 2562

 
  

 

 

สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ป.บัณฑิต ปริญญาโท และปริญญาเอก)

 

 

หมายเหตุ : นักศึกษาที่สมัครอบรม CEFR ตรวจสอบรายชื่อในวันเสาร์ที่ 5 ตุลาคม 2562 ที่ห้อง 227

 

* รับสมัครตั้งแต่วันที่ 20 กันยายน 2562  ถึงวันที่ 5 ตุลาคม 2562 เท่านั้น *

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

สำหรับนักศึกระดับปริญญาตรีทุกคณะ รหัส 59-61

 

 

 

หมายเหตุ : นักศึกษาที่สมัครอบรม CEFR ตรวจสอบรายชื่อในวันอังคารที่ 15 ตุลาคม 2562 ที่ห้อง 227

 

* รับสมัครตั้งแต่วันที่ 20 กันยายน 2562  ถึงวันที่ 15 ตุลาคม 2562 *

 

 

อ่าน : 2,112ข่าวจาก : - วันที่ : 2020-12-02 13:18:26

Link อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง