ข่าวทั่วไป/กำหนดการ งานสืบสานประเพณีลอยกระทง วันจันทร์ ที่ 11พฤศจิกายน 2562

 
  

 

กำหนดการ

งานสืบสานประเพณีลอยกระทง

วันจันทร์ ที่ 11 พฤศจิกายน 2562

สนามบาสเกตบอล มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

 

**************************************

 

 

   เวลา

16.00 น.       - นักศึกษาแต่ละคณะจัดกิจกรรมตามซุ้มต่างๆ

16.30 น.       - นักศึกษาแต่ละคณะนำกระทงเข้าประกวด เพื่อให้คณะกรรมการตัดสิน

17.00 น.       - ประธานเดินทางมาถึงบริเวณงานและเยี่ยมชมซุ้มต่างๆ

17.15 น.       - การแสดงของนักศึกษาทุนศิลปวัฒนธรรม

17.30 น.       - พิธีมอบรางวัลประกวดกระทง

17.45 น.       - กล่าวคำบูชาพระแม่คงคา

18.00 น.       - ผู้บริหาร บุคลากร และนักศึกษาร่วมลอยกระทง

18.30 น.       - เสร็จสิ้นกิจกรรม

 

**************************************

 

 

หมายเหตุ    - กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

 

อ่าน : 773ข่าวจาก : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ วันที่ : 2020-08-14 02:51:14

Link อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง