ข่าวทั่วไป/นิเทศศาสตร์ ม.ภาคฯ มาแรง! จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติ นักสร้างภาพสื่อโฆษณา

 
  

            ปัจจุบันทุกอุตสาหกรรมเปลี่ยนไปเนื่องจากอิทธิพลของเทคโนโลยี ที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมผู้บริโภค ฉะนั้น ทุกคนจึงต้องปรับตัวเพื่อให้อยู่รอด คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ หลักสูตรนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เห็นความสำคัญของการเปลี่ยนแปลงนี้  จึงจัดโครงการบรรยายสัมมนาเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ “นักสร้างภาพสื่อโฆษณา”  โดยมีผู้ผลิตภาพยนตร์และผู้กำกับหนังสั้นชื่อดัง  คุณอดิสรณ์ อันสงคราม มาเป็นผู้ให้มุมมองด้านต่างๆ อาทิ แนวคิดใหม่ๆ ความสร้างสรรค์ จากสิ่งที่ได้รับฟังและนำไปประยุกต์ใช้ในการทำงานจริง ตลอดจนแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ในสายงานอาชีพนิเทศศาสตร์เพื่อเป็นแนวทางแก่นักศึกษา บุคคลทั่วไปในการพัฒนาอาชีพโดยเฉพาะนักนิเทศศาสตร์ได้ต่อไป เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 เวลา 13.00 – 16.00 น. ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1 มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

 

 

 

อ่าน : 1,613ข่าวจาก : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ วันที่ : 2021-06-17 11:16:40

Link อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง