ข่าวทั่วไป/ขอเชิญเข้าร่วมอบรม และสอบวัดระดับภาษาอังกฤษตามเกณฑ์มาตรฐาน CEFR (รอบ ธ.ค. 62 ถึง ก.พ. 63)

 
  

 

 

ตารางการจัดอบรมและการจัดสอบวัดระดับภาษาอังกฤษตามเกณฑ์มาตรฐาน CEFR

สำหรับบุคลากรภายในและนักศึกษาทุกระดับเฉพาะรหัส 59-61

รอบ ธันวาคม 2562 ถึง กุมภาพันธ์ 2563

 

 

 

 

หมายเหตุ:   1. นักศึกษาที่สมัครอบรม CEFR ตรวจสอบรายชื่อในวันเสาร์ที่ 14 ธันวาคม 2562            

                        ได้ที่ห้อง 227 หรือ Facebook Page: NEU English Major

                   2. ให้นักศึกษาเก็บใบเสร็จไว้เพื่อเป็นหลักฐานในวันเข้าอบรมและวันสอบ

 

 

*รับสมัครตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ถึงวันที่ 12 ธันวาคม 2562 ที่สำนักทะเบียนฯ*

*รับจำนวน 200 คนเท่านั้น*

 

อ่าน : 1,973ข่าวจาก : สำนักวิทยบริการ และเทคโนโลยีสารสนเทศ วันที่ : 2020-08-13 03:45:46

Link อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง