ข่าวทั่วไป/การรับบัตรนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562

 
  

 

           ผู้มีสภาพเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ต้องมีบัตรนักศึกษาเพื่อประกอบการใช้สิทธิ์ต่าง ๆ ที่นักศึกษาพึงมีในมหาวิทยาลัย และใช้ติดต่อกับมหาวิทยาลัยและหน่วยงานอื่นๆ โดยนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562  สามารถติดต่อขอรับบัตรประจำตัวนักศึกษา ดังนี้ 

 

1. ช่วงที่ 1   ระหว่างวันที่ 6 - 16 ธันวาคม,  และ 21 ธันวาคม 2562 เป็นต้นไป สามารถมารับบัตรนักศึกษาและสมุดบัญชี ได้ที่ธนาคารกสิกรไทย สาขาเซ็นทรัลพลาซาขอนแก่น

 

2. ช่วงที่ 2   ระหว่างวันที่ 17-20 ธันวาคม 2562  สามารถมารับบัตรนักศึกษาและสมุดบัญชี ได้ที่มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หน้าห้องสำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยภารตะวันออกเฉียงเหนือ 

 

             หมายเหตุุ   

            ให้นำบัตรประชาชนตัวจริง เพื่อมาเพื่อยืนยันตัวตน  ตอนรับบัตร  ตามวันเวลาที่กำหนดโดยนักศึกษาภาคปกติแต่งเครื่องแบบนักศึกษา สำหรับนักศึกษาภาค กศ.บป.แต่งกายสุภาพ

 

 

 

อ่าน : 1,230ข่าวจาก : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ วันที่ : 2021-05-12 23:43:27

Link อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง