ข่าวทั่วไป/แจ้งช่องทางการเข้ากลุ่มไลน์ นักศึกษาใหม่ NEU ประจำปีการศึกษา 2563

 
  

 

 

             เพิ่มช่องทางใหม่ในการสื่อสารนักศึกษาใหม่ มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปีการศึกษา 2563  เพื่อรับทราบและติดตามข้อมูลข่าวสาร การประชาสัมพันธ์ ตลอดจนการติดต่อสื่อสารระหว่างคณะ ขอให้นักศึกษาใหม่ทุกคน ประกอบด้วย 1. คณะบริหารธุรกิจ 2.คณะวิศวกรรมศาสตร์ 3.คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์  4.คณะศึกษาศาสตร์  ทุกสาขา  Scan QR CODE เพื่อเข้ากลุ่มไลน์คณะตนเอง ดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

อ่าน : 819ข่าวจาก : ประชาสัมพันธ์ วันที่ : 2020-07-14 03:59:38

Link อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง