ทำภาพสไลด์เว็บ (10)
ทำภาพสไลด์เว็บ (9)
previous arrow
next arrow

ข่าวประชาสัมพันธ์ :
เกี่ยวกับเรา :

คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
( Faculty of Social Sciences and Humanities, North Eastern University)  เป็น คณะวิชา สังกัดมหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จัดตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2533 ต่อมาในปีการศึกษา 2559 มหาวิทยาลัยได้จัดรูปแบบคณะใหม่จึงได้รวมเอารวมเอาคณะนิเทศศาสตร์,คณะนิติศาสตร์ และคณะเศรษฐศาสตร์เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์